ศิลปินหนุ่มชื่อ Chris McMahon เขาเป็นศิลปินที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะผลงานส่วนใหญ่ของเขานั้นเป็นการวาดภาพสัตว์ประหลาดแปลก ๆ เขามีความชื่นชอบผลงานแนวนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว จนกระทั้งเขาได้เขาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไอโอวา เขาก็เลือกเรียนศิลปะโดยเลือกเป็นสาขาภาพวาดและประติมากรรม

เมื่อเขาเรียนจนมาก็ได้เป็นสมัครเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยเขานั้นเป็นอาจารย์ศิลปะให้กับเด็กแต่ไม่นานเขาก็ได้ลาออกเพื่อมาตามความฝันของเขา ถึงแม้ว่าตอนนี้ผลงานของเขานั้นจะไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่พร้อมจะจ่ายเงินให้กับเขาเพื่อซื้อภาพที่เขาวาด โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อในท้องถิ่นที่เขามาอาศัยอยู่ มันจะแปลกขนาดไหนเราไปดูกันเลย

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

เครดิตภาพ christophermcmahonart | FB

ขอบคุณที่มา cwmcmahon.com | Facebook | Instagram